Toimivan kaupungin puolesta

Näkemyk­sellinen kiinteistö­kehittäjä

Olemme pitkäjänteinen kiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kehitämme kiinteistöjä tilankäyttäjien ja kaupunkilaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimimme kehittyvien kaupunginosien liikenteen solmukohdissa. Luomme arvoa erilaisissa kiinteistötyypeissä aina kestävyys huomioiden ja näemme kehitysmahdollisuuksia siellä, missä muut eivät välttämättä näe.

Tiiviimmän kaupungin edistäjä

Kiinteistöala on murroksessa. Arviolta 40% kaikista CO2-päästöistä aiheutuu rakennetusta ympäristöstä. Kaupunkien tiivistäminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jolla tähän haasteeseen voidaan vaikuttaa. Me uskomme, että aktiivisella kiinteistökehittämisellä voidaan ratkaista lukuisia rakennetun ympäristön ongelmia.

Kehitämme kiinteistöjämme pitkäjänteisesti aina alueen luonteenpiirteet huomioiden, jotta tilankäyttäjien, asukkaiden ja yhteiskunnan tarpeet tulee paremmin huomioiduksi. Toimimme kehittyvien kaupunginosien liikenteen solmukohdissa ja luomme arvoa aina kestävyys huomioiden.

Kestävät arvot toimintamme kivijalkana

Luomme tiiviimpiä kaupunkeja, mikä vähentää päästöjä ja suojaa luonnon monimuotoisuutta. Strategisilla sijainneilla olevat kiinteistömme tarjoavat mahdollisuuden erilaisille kehittämisen tulokulmille, mikä vähentää tarvetta kaupunkialueiden laajentamiseen.

Teemme yhteistyötä kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa kehittääksemme ympäristöystävällisiä ja käyttäjäystävällisiä kiinteistökokonaisuuksia. Avoimen kommunikaation ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta rakennamme läpinäkyvää ja saumatonta yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.